راهنمای دستگاه حضور و غیاب نیتجن

راهنمای دستگاه حضور و غیاب نیتجن

در این مطلب کار با دستگاه حضور و غیاب نیتجن را از صفر تا 100 خواهید آموخت

* راهنمای کار با دستگاه  NAC 5000

جهت کار با دستگاه NAC 5000 ابتدا تنظیمات فارسی کردن منو را انجام داده ، سپس به شرح سایر موارد می پردازیم .
منوی اصلی دستگاه را در شکل پایین مشاهده می نمایید .
دستگاه حضور و غیاب نیتجن

دستگاه از نظر ارتباط با شبکه دارای 3 حالت می باشد که با اشکال مختلف در گوشه چپ دستگاه قابل نمایش می باشد  
این حالات عبارتند از :
1.برقراری شبکه 
2. شبکه برقرار نمی باشد و باید تنظیمات شبکه ای انجام شود . 
3.خارج از شبکه (  Stand Alone)

* فارسی کردن منو 
جهت فارسی نمودن منو گزینه UI & Sound را انتخاب نموده ، سپس گزینه Display را انتخاب می نمایید . در صفحه ای که نمایش داده می شود برای در قسمت  Language گزینه Farsi را انتخاب نموده ، سپس دکمه Save را فشار می دهید 

دستگاه حضور و غیاب نیتجن
* کاربر
کلیه عملیات کاربر را در این قسمت انجام می دهید . این عملیات عبارتند از :
1. ثبت: عملیات ثبت کاربر را در این قسمت انجام می دهید . برای این منظور ابتدا از منوی کاربر گزینه ثبت را انتخاب نموده و به صفحه ورود اطلاعات وارد می شوید . 
اطلاعاتی مانند کد ، گروه ، امتیاز ( سطح دسترسی ) ، تصدیق اثر انگشت ( شناسایی اثر انگشت) و ... را وارد و یا انتخاب می نمایید .
2. کد : جهت وارد نمودن کد گزینه کد را وارد کنید را فشار داده و کد مربوطه را وارد می نمایید و گزینه ENTER را فشار می دهید .
• کد نباید تکراری وارد شود .

3. امتیاز ( سطح دسترسی ) : شامل عادی و مدیر می باشد . یکی از موارد را بر حسب نیاز وارد می نمایید . مدیر مجوز دسترسی به منو را دارد .
تصدیق اثر انگشت ( شناسایی اثر انگشت ) : شامل 2 مورد می باشد .
 4.دقت: میزان دقت شناسایی را تنظیم می کند . جهت انجام این عملیات گزینه دقت را فشار داده و در صفحه نمایش داده شده از 1 تا 9 یکی از اعداد را انتخاب نموده و کلید ENTER را فشار می دهید .
1 کمترین و 9 بیشترین میزان دقت شناسایی اثر انگشت می باشد .

دستگاه حضور و غیاب نیتجن

5. سنسور : روشنایی و وضوح اثر انگشت را تنظیم می نماید . برای این منظور گزینه سنسور را فشار داده ، سپس در صفحه نمایش داده شده در زیر ، روشنایی را توسط حرکت روی خط وضوح تنظیم نموده و کلید تایید را فشار می دهید .
دستگاه حضور و غیاب نیتجن

*  نوع تصدیق ( روش تشخیص هویت ) : در این قسمت روش  تشخیص هویت  را انتخاب می نمایید که عبارتند از :
 انگشت : شناسایی توسط اثر انگشت . 
جهت ثبت اثر انگشت ابتدا گزینه انگشت را فشار داده و تصویر زیر را مشاهده می نمایید . سپس انگشت مورد نظر را انتخاب می نمایید ( با لمس انگشت مورد نظر ) .

دستگاه حضور و غیاب نیتجن
در این مرحله انگشت را روی سنسور قرار می دهید ، کلید تایید را فشار داده و عملیات را جهت انجام عملیات اسکن و تطابق هر دو اثر انگشت تکرار می نمایید .
دستگاه حضور و غیاب نیتجن

در صورت عدم انجام عملیات اسکن با فشار دادن دکمه تلاش مجدد ، مجددا انگشت را جهت اسکن اولیه روی سنسور قرار می دهید .
در صورت تمایل به ثبت اثر انگشت دوم ، انگشت بعد را انتخاب نموده و عملیات را تکرار می نمایید .

دستگاه حضور و غیاب نیتجن

در هر مرحله جهت انصراف از ادامه عملیات کلید لغو را فشار می دهید .

 رمز : شناسایی توسط رمز عبور
جهت وارد نمودن رمز عبور ابتدا گزینه رمز را فشار داده ، سپس در صفحه نمایش داده شده رمز مورد نظر را وارد نموده و کلید ENTER را فشار می دهید .

 کارت : شناسایی توسط کارت هوشمند
جهت ثبت کارت هوشمند ابتدا گزینه کارت را فشار داده ، سپس در صفحه نمایش داده شده کارت را روی دستگاه قرار می دهید .
و :در این قسمت نوع استفاده ترکیبی از روش های تشخیص را مشخص می نمایید . 
در صورت استفاده از چندین روش تشخیص هویت برای یک فرد مثلا اثر انگشت و رمز عبور با انتخاب گزینه " و " هم رمز عبور و هم اثر انگشت باید شناسایی شود ، اما در صورت انتخاب گزینه " یا " شناسایی یکی از 2 مورد کافی می باشد .
در نهایت پس از تنظیم کلیه موارد کلید ذخیره سازی را فشار می دهید .

* حذف کردن
جهت انجام عملیات حذف کاربر از این گزینه استفاده می نمایید . 
برای این منظور ابتدا گزینه حذف کردن را انتخاب نموده ، سپس در صفحه نمایش داده شده کد کاربر را وارد نموده و کلید ENTER را فشار می دهید . در این مرحله گزینه بله پرسش نمایشی را فشار داده ، سپس گزینه بله پرسش دوم را نیز فشار می دهید .
* فقط کارت
جهت تعریف سریع کارت این گزینه را انتخاب می نمایید . در این حالت کارت مورد نظر را در محل نمایش داده شده ، همانطور که در تصویر زیر مشاهده می نمایید ، قرار داده و آن را ثبت می نمایید . پس از ثبت کارت خود دستگاه ID مربوطه را بصورت خودکار تولید کرده و نمایش می دهد . 
در نهایت پس از انجام عملیات کلید ذخیره سازی را فشار می دهید .
دستگاه حضور و غیاب نیتجن

 صدا و زبان
در این قسمت مواردی مانند زبان ، زمان و تاریخ دستگاه ، تصویر پیش زمینه دستگاه و ... تنظیم می شود .


* نمایش دادن
 Language : زبان مورد نظر را انتخاب می نمایید .( پیشتر توضیح داده شد . )
 نمای کلی : دارای 2 گزینه کاربر و تصویر می باشد .
 تصویر کاربر : در صورت انتخاب گزینه کاربر برای نمای کلی این قسمت فعال شده و شما می توانید تصویر مورد نظر را انتخاب نمایید .
برای این منظور ابتدا گزینه جستجوگر را فشار داده و در صفحه نمایش داده شده یکی از تصاویر را انتخاب نموده و کلید تایید را فشار می دهید . 
دستگاه حضور و غیاب نیتجن

در هر مرحله جهت انصراف از ادامه عملیات کلید لغو را فشار می دهید .

* زمان و تاریخ : در این قسمت زمان و تاریخ دستگاه را تنظیم می نمایید . برای این منظور با بالا و پایین کردن گزینه ها در ستون های ساعت و دقیقه و ستون صبح / بعد از ظهر ( ستون فعالی که در تصویر مشاهده می نمایید .) زمان را تنظیم می نمایید . جهت تنظیم تاریخ نیز کلید تاریخ را در بالای صفحه فشار داده و با بالا و پایین کردن گزینه ها در ستون های سال ، ماه و روز و فشار دادن کلید تایید ( مانند تنظیم زمان ) عملیات را انجام می دهید .
دستگاه حضور و غیاب نیتجن

در نهایت پس از تنظیم کلیه موارد کلید ذخیره سازی را فشار می دهید .


 *صدا 
در این قسمت تنظیمات صدای دستگاه را انجام می دهید .
 صدا : روشن یا خاموش بودن صدای صحبت کردن اپراتور دستگاه را تنظیم می نمایید. 
 افکت : روشن یا خاموش بودن صدای انجام عملیات دستگاه مانند ثبت ، شناسایی ، ویرایش ، انجام تنظیمات و ...  را تنظیم می نمایید .
 بلندی صدا : بلندی صدا ( برای 2 مورد بالا ) را تنظیم می نمایید .
برای این منظور ابتدا گزینه مربوطه را فشار داده ، سپس در صفحه ای نمایش داده شده با لمس هر یک از ستون های بلندی صدا و فشار دادن کلید تایید عملیات را انجام می دهید . 
دستگاه حضور و غیاب نیتجن

در نهایت پس از تنظیم کلیه موارد کلید ذخیره سازی را فشار می دهید .
* شبکه 
در این قسمت تنظیمات شبکه را انجام می دهید که شامل :
 عادی در این قسمت گزینه های زیر موجود می باشند :

 نوع  شامل با سیم ، بی سیم و از کار انداختن ( بدون شبکه ) می باشد . در صورت از کارانداختن شبکه جهت اتصال مجدد به شبکه می بایست ابتدا تمامی کاربران را پاک کرده و پس از آن عملیات اتصال به شبکه را انجام دهید .
 رمز گذاری
زمان Ping : جهت حفظ ارتباط دستگاه با شبکه هر چند ثانیه یک بار ارتباط دستگاه با شبکه برقرار شده و از این طریق قطع شدن شبکه یا قطع شدن سرور مشخص  می شود . 
لیست AP : لیست Access Point های مربوط به شبکه های بی سیم که در این قسمت با فشار دادن کلید بروز رسانی ، بروز رسانی می شوند .
دستگاه حضور و غیاب نیتجن

در نهایت پس از تنظیم کلیه موارد کلید ذخیره سازی را فشار می دهید .


* شبکه TCP /IP 


 کد ترمینال : کد ترمینال را وارد می نمایید . 
درصورتیکه کاربران ثبت شده باشند دیگر نمی توان کد را تغییر داد .
 DHCP : برای این مورد گزینه خاموش را انتخاب می نمایید .
 IP ترمینال : جهت وارد نمودن این مورد کلید مربوطه را فشار داده و در صفحه نمایش داده شده IP ترمینال را که یک داده 4 قسمتی از 1 تا 255 است را وارد نموده و کلید ENTER را فشار می دهید .
در صورت اشتباه وارد نمودن عددی می توان با فشار دادن کلید فلش آن را پاک کرد .  
با فشار دادن کلید CLEAR داده وارد شده پاک می شود .
 IP سرور : جهت وارد نمودن این مورد کلید مربوطه را فشار داده و در صفحه نمایش داده شده IP سرور را که یک داده 4 قسمتی از 1 تا 254 است را وارد نموده و کلید ENTER را فشار می دهید .
با فشار دادن کلید CLEAR داده وارد شده پاک می شود .
در صورت اشتباه وارد نمودن عددی می توان با فشار دادن کلید فلش آن راپاک کرد .  
 Subnet mask : جهت وارد نمودن این مورد کلید مربوطه را فشار داده و در صفحه نمایش داده شده Subnet mask را که یک داده 4 قسمتی از 0 تا 255 است را وارد نموده و کلید ENTER را فشار می دهید .
با فشار دادن کلید CLEAR داده وارد شده پاک می شود .
در صورت اشتباه وارد نمودن عددی می توان با فشار دادن کلید فلش آن را پاک کرد .  

 Subnet mask همیشه 255.255.255.0 می باشد .
GateWay : جهت وارد نمودن این مورد کلید مربوطه را فشار داده و در صفحه نمایش داده شده GateWay را که یک داده 4 قسمتی از 1 تا 254 است را وارد نموده و کلید ENTER را فشار می دهید .


با فشار دادن کلید CLEAR داده وارد شده پاک می شود .
در صورت اشتباه وارد نمودن عددی می توان با فشار دادن کلید فلش آن راپاک کرد .  
  GateWay همیشه 0.0.0.0 می باشد .
پورت : شماره پورت ارتباط با ACM است که مقدارش همیشه 7332 می باشد . 

دستگاه حضور و غیاب نیتجن
در نهایت پس از تنظیم کلیه موارد کلید ذخیره سازی را فشار می دهید .
* تصدیق
پیش فرض
سطح 1 :1 ،  میزان دقت شناسایی 1 :1  ( ابتدا رمز ، کارت و ... را شناسایی کرده ، سپس اثر انگشت را می شناسد .) تنظیم می شود . برای این منظور ابتدا کلید مورد نظر را فشار داده و از بین 1 تا 9 یک عدد را انتخاب نموده ، سپس کلید ENTER را فشار می دهید .

1 کمترین و 9 بیشترین میزان دقت را دارد .

سطح 1 : N  ، میزان دقت شناسایی 1 : N  ( به محض گذاشتن اثر انگشت شناسایی می شود . ) تنظیم می شود . برای این منظور ابتدا کلید مورد نظر را فشار داده و از بین 1 تا 9 یک عدد را انتخاب نموده ، سپس کلید ENTER را فشار می دهید .

1 کمترین و 9 بیشترین میزان دقت را دارد .

ذخیره سازی گزارش : با انتخاب گزینه بله در این قسمت رخدادهای شناسایی ذخیره می شوند و  می توان برای هر دو سیستم کنترل تردد و حضور و غیاب استفاده نمود . اما در صورت انتخاب گزینه نه فقط می توان در کنترل تردد از آن استفاده نمود.

شناسایی 1 : N در صورت انتخاب گزینه " بکار گیری " از روش شناسایی 1 : N استفاده می شود .
 در صورت انتخاب گزینه " بکارگیری با کد کاربری " ابتدا باید کد را وارد نمایید ، سپس اثر انگشت را قرار دهید .
در صورت انتخاب گزینه " در حال استفاده نمی باشد " به این معنی است که از روش شناسایی 1 : N استفاده نمی شود  .
پایان مهلت 1 : N حداکثر مدت زمان شناسایی 1 : N می باشد که جهت تنظیم ابتدا کلید مربوطه را فشار داده ، سپس از میان اعداد 3 تا 9 یک عدد را وارد نموده و کلید ENTER را فشار می دهید .

* نام کاربر  دارای 2 گزینه می باشد : 
 قابل رویت : هنگام شناسایی نام کاربر نمایش داده می شود .
 غیر قابل رویت : هنگام شناسایی نام کاربر نمایش داده نمی شود .

دستگاه حضور و غیاب نیتجن

* کارت 
نوع  : گزینه عادی را انتخاب می نمایید تا قابل استفاده شود . 
 نوع معمولی : گزینه مایفیر را انتخاب می نمایید .
دستگاه حضور و غیاب نیتجن

* حضور و غیاب
کلید های عملیاتی F را برای حضور و غیاب فعال / غیر فعال می نماید .
استفاده کردن : در صورت انتخاب گزینه خاموش کلید فعال ندارید . در صورت انتخاب گزینه روشن کلیدهای فعال وجود دارند .
 نوع
عادی : با انتخاب این گزینه کلید های F1 تا F4 فعال هستند .
آسان : با انتخاب این گزینه کلید های F1 و F2 ( ورود و خروج ) فعال هستند .
بسط یافته : با انتخاب این گزینه کلید های F1 و F2 ( ورود و خروج ) فعال هستند و با فشار دادن کلید " کمک " می توان تا 99 کلید عملیاتی را ایجاد نمود ، به این صورت که در صفحه نمایش داده شده شماره کلید را وارد نموده ، کلید ENTER را فشار داده ، سپس نام کاربری و رمز عبور را وارد می نمایید 


دستگاه حضور و غیاب نیتجن

* سنسور
در این قسمت تنظیمات سنسور انجام می شود که شامل :
نوع
پایان مهلت : مدت زمان گذاشتن اثر انگشت تا برداشتن آن است .
سطح شناسایی اثر انگشت زنده در حال استفاده نمی باشد : در صورت انتخاب این گزینه کلیه اثر انگشت ها را شناسایی می کند . ( زنده و غیر زنده ) 
زیاد 
متوسط 
کم
 تنظیمات : تنظیمات روشنایی سنسور در این قسمت انجام می شود . برای این منظور ابتدا کلید تنظیمات را فشار داده، سپس روشنایی سنسور را با حرکت خط وضوح در صفحه نمایش داده شده تنظیم نموده و کلید تایید را فشار می دهید .
* دوربین
ضبط کردن ( تصویر برداری ) که شامل گزینه های زیر می باشد .
در حال استفاده نمی باشد : با انتخاب این گزینه به همراه شناسایی تصویر برداری انجام نمی شود . 
موفقیت در شناسایی : با انتخاب این گزینه پس از   شناسایی  موفقیت آمیز تصویر برداری انجام می شود .
شکست در شناسایی : با انتخاب این گزینه پس از شناسای در شکست تصویر برداری انجام می شود .
همیشه : تصویر برداری همیشه انجام می شود .
قدرت تشخیص : همان کیفیت تصویر می باشد که می توانید گزینه های کم یا زیاد را انتخاب نمایید .
نمایشگر : نمایش یا عدم نمایش عکس را در این قسمت تعیین می نمایید . این مورد شامل گزینه های زیر می باشد
1.فعال : هنگام شناسایی عکس نمایش داده می شود  .
2.غیر فعال : هنگام شناسایی عکس نمایش داده نمی شود  .


* گزینه ثابت
در این قسمت تعداد اثر انگشت و طول شناسه کاربری را تعیین می نمایید .
شمارش قالب ( تعداد اثر انگشت ) : جهت تعیین این مورد ابتدا گزینه مورد نظر را فشار داده و در صفحه ای که نمایش داده می شود تعداد اثر انگشت را وارد نموده و کلید ENTER را فشار می دهید .
طول کد : جهت تعیین این مورد ابتدا گزینه مورد نظر را فشار داده و در صفحه ای که نمایش داده می شود طول شناسه کاربری را وارد نموده و کلید ENTER را فشار      می دهید .
در نهایت پس از تنظیم کلیه موارد کلید ذخیره سازی را فشار می دهید .
* اطلاعات
معمولی
در این قسمت وضعیت کلی دستگاه نمایش داده می شود . این اطلاعات عبارتند از :
کد ترمینال
کاربر / قالب ( تعداد کاربر / تعداد اثر انگشت )
مدیر ( تعداد مدیر )
F / w ( نسخهFirm ware )
سیستم عامل ( نسخه سیستم عامل نصب شده روی دستگاه )
نوع شبکه
حضور و غیاب ( هنگامی که کلید های عملیاتی فعال باشند به معنی این می باشد که دستگاه در حالت حضور و غیاب قرار دارد و در این قسمت وضعیت آن روشن می باشد.)
کارت : نوع کارت نمایش داده می شود . 
دستگاه حضور و غیاب نیتجن

* تست
در این قسمت امکان تست دستگاه فراهم شده است . برای این منظور گزینه مورد نظر را فشار داده و گزینه بله پرسش نمایش داده شده " این عملیات مدتی طول خواهد کشید ، می خواهید ادامه دهید ؟ " را انتخاب نموده و پس از چند ثانیه نتیجه را مشاهده می نمایید . موارد چک شده عبارتند از :
سنسور
RTC 
شبکه
انتخاب پایگاه داده ( بانک اطلاعاتی )
پایگاه داده کاربر ( اطلاعات کاربر )
پایگاه داده گزارشات 
دوربین 


دستگاه حضور و غیاب نیتجن

در نهایت پس از تنظیم کلیه موارد کلید ذخیره سازی را فشار می دهید .


* USB

دریافت گزارش
در این قسمت می توان رخدادهای شناسایی روی دستگاه را به فلش منتقل کرده و اطلاعات از دستگاه پاک می شود . برای این منظور ابتدا فلش را به بر روی پورت USB دستگاه قرار داده ، سپس کلید دریافت را فشار داده ، تصویر زیر را مشاهده نموده و عملیات انجام می شود 

دستگاه حضور و غیاب نیتجن
با فشار دادن کلید توقف ، عملیات متوقف می شود .

*دریافت کاربر
در این حالت دستگاه باید از شبکه خارج شده و در حالت Stand Alone باشد . برای این منظور باید در تنظیمات شبکه نوع را " از کار انداختن " انتخاب نمایید .
در این قسمت اطلاعات کاربر از   دستگاه   به فلش منتقل می شود .

]


* ارسال کاربر

در این حالت دستگاه باید از شبکه خارج شده و در حالت Stand Alone باشد .  برای این منظور باید در تنظیمات شبکه نوع را " از کار انداختن " انتخاب نمایید .
در این قسمت اطلاعات کاربر از فلش به ترمینال منتقل می شود .


* بازگرداندن به حالت ابتدایی


جهت بازگرداندن دستگاه به حالت ابتدایی از این قسمت استفاده می شود .
اطلاعات کاربر : جهت حذف اطلاعات کاربر این گزینه را فشار می دهید .
اطلاعات گزارشات : حهت حذف رخدادهای شناسایی این گزینه را فشار می دهید .
اطلاعات انتخابی : جهت Reset کردن کلیه تنظیمات این گزینه را فشار می دهید .
راه اندازی مجدد : جهت Reset کردن دستگاه این گزینه را فشار می دهید .
تنظیم : در این قسمت امکان تنظیم نمودن صفحه لمسی فراهم شده است . با انتخاب این گزینه باید مکان هایی که دستگاه مشخص نموده را فشار داد ( لمس کرد ) و در نهایت قسمتی دلخواه   از صفحه سفید نمایش داده شده را با انگشت ، قلم یا هر وسیله مناسب دیگر لمس می نمایید .  
بروز رسانی فیرم ویر : جهت بروز رسانی فیرم ویر ابتدا فلش را فلش را به بر روی پورت USB دستگاه قرار داده سپس گزینه بروزرسانی فیرم ویر را فشار می دهید .

دستگاه حضور و غیاب نیتجن
 در نهایت پس از تنظیم کلیه موارد کلید ذخیره سازی را فشار می دهید .

جهت تهیه این محصول فقط کافی است با شماره‌های درج شده در بنر زیر با ما تماس بگیرید.
فرزان کارت آسیا

 


نظرات بینندگان

هنوز نظری ثبت نگردیده است. شما اولین نفری باشید که نظر می دهید

ضمن تشکر از شما، نظر شما با موفقیت ثبت شد. بعد از تایید همکاران نظر شما قابل مشاهده خواهد بود.
ارسال پیام شما با مشکلی مواجه شده است، لطفا بعدا تلاش نمایید