• وضعیت کالا: موجود

با نرم افزار اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستان اين اطمينان براي پرسنل حاصل مي شود که به هيچ عنوان حقي ازآنها ضايع نشده و محاسبه دقیق کارکرد پرسنل انجام می شود.

اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستان اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستان:

اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستان اتوماسیون حضور و غياب بیمارستان فرزان کارت آسیا موجب مي شود که نظارت و مديريت پرسنل به نحو احسنت اجرا شده و از کم کاري هاي احتمالي کاسته شود محاسبه دقيق کارکرد پرسنل از هدف های استفاده از نرم افزارهای حضور و غياب بیمارستان است . بعلاوه با نرم افزار اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستان اين اطمينان براي پرسنل حاصل مي شود که به هيچ عنوان حقي از آنها ضايع نشده و کليه حسابرسي ها طبق قانون و مقررات و ساعات ثبت شده در سيستم حضور و غیاب صورت مي گيرد. با اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستان اتوماسيون کردن حضور و غياب در يک بیمارستان، کليه عمليات مربوط به ورود و خروج کارکنان شامل مرخصيها، مأموريتها، اضافه‌کاري، شيفتها، تقويم‌کاري و کارکرد پرسنل ثبت شده و قابلیت گرفتن انواع گزارشات مختلف مدیریتی و پیشرفته را شامل می شود.

اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستان امکانات و قابلیت اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستان:

 • قابلیت اتصال به 2000 دستگاه حضور و غیاب
 • نرم افزار تحت وب و قابلیت دستیابی از طریق اینترنت و یا نصب بر روی شبکه داخلی سازمان
 • تعریف پرسنل و کاربر بدون محدودیت
 • تعریف گروه های کاری سازمان
 • تعریف چارت سازمانی
 • تعریف سمت متناسب با هر سازمان
 • تعریف انواع استخدام.
 • تعریف و ایجاد تقویم تعطیلات مربوط به هر شیفت کاری
 • تعریف انواع مرخصی، مأموریت های سازمان ( استحقاقی، استعلاجی، روزانه، ساعتی، زایمان و ...)
 • تعریف میزان مجاز تأخیر، تعجیل ، اضافه کاری، ساعات کاری با توجه به قوانین جاری هر سازمان
 • تعریف دوره های کاری مختلف
 • قابلیت شناسایی توسط کارت هوشمند ، اثر انگشت ، رمز عبور و یا ترکیبی از این 3 حالت
 • مشاهده وضعیت حضور پرسنل در اداره
 • تأیید درخواست مرخصی و ماموریت به صورت سیکل الکتریکی
 • ثبت موجه بودن غیبت
 • ثبت و ویرایش ساعات حضور و غیاب، مرخصی و ... به صورت دستی
 • ثبت وضعیت پرسنل (فعال، غیرفعال و معلق)
 • تغییر ساعات کاری در یک دوره یا پروژه خاص
 • تعیین قوانین محاسبه کارکرد بر اساس  گروه های کاری مختلف
 • تعریف تقویم
 • محاسبه المانهای کارکرد پرسنل بر اساس شرایط کاری پرسنل
 • ثبت ورود و خروج پرسنل خارج از شیفت کاری با مجوز مدیر
 • مشاهده کارت زنی ناقص و تصحیح آن بر اساس مجوز مدیر
 • انتصاب گروهی از پرسنل به شیفت
 • امکان تغییر شیفت پرسنل بصورت نامحدود در بازه های زمانی مختلف.
 • امکان تغییر ساعات کاری و استراحت شیفت ها بصورت نامحدود در بازه های زمانی مختلف
 • امکان پی گیری تغییرات انجام شده بر روی تردد ها
 • پشتیبان گیری منظم از بانک اطلاعاتی در بازه های زمانی دلخواه
 • پشتیبان گیری از اطلاعات بانک اطلاعاتی بدون نیاز به قطع شدن سرویس
 • بازیابی اطلاعات در کوتاهترین زمان ممکن و کمترین قطعی سرویس
 • آنلاین بودن اطلاعات تردد ها در دستگاه های حضور و غیاب
 • مجهز به نرم افزار نگهبانی تحت ویندوز برای کنترل تردد درب نگهبانی
 • مجهز به سیستم مدیریت پرسنلی
 • یکپارچه با نرم افزار اتوماسیون تغذیه
 • ارتباط با نرم افزار های حقوق و دستمزد
 • امکان تعریف فیلد های آزاد جهت درج اطلاعات پرسنل به دلخواه کاربر و ایجاد بانک
 • قابلیت چند زبانه بودن
 • امکان بروزرسانی از طریق سایت شرکت
 • گردش مجوزهای حضور و غیاب بر اساس روالهای گردش سازمانی و حذف کاغذ
 • اعمال قوانین محاسباتی بر اساس شرایط سازمان
 • مدیریت المانهای کارکرد

اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستان مشخصات فنی اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستان:

 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستانزبان برنامه نویسی: C# ASP Net MVC ، Entity framework
 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستانبانک اطلاعاتی: SQL Server 2008 R2 و بالاتر
 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستانبهره گیری از پروتکل LDAPبه منظور استفاده از Directory Serviceهای مطرح و همچنین بهره گیری از single sign on

اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستان انواع گزارشات اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستان:

 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستانقابلیت فیلتر و گرفتن گزارشات پویا
 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستانگزارش کارت زنی ناقص
 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستانگزارش کارکرد روزانه پرسنل
 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستانگزارش مأموریت و مرخصی های پرسنل سازمان
 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستانگزارش شیفت و کشیک
 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستانگزارش از پرسنل
 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستانگزارش مانده مرخصی هر پرسنل، گروه کاری، واحد، کل سازمان
 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستانگزارش حضور و غیاب خارج از شیفت کاری پرسنل
 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستانگزارش از پرسنل سازمان، واحدها، بخش ها
 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستانگزارش ریز کارکرد و خلاصه کارکرد
 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستانگزارش ریز کارکرد و خلاصه کارکرد یک ماه
 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستانگزارش ریز کارکرد و خلاصه کارکرد چند ماه
 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستانگزارش عملکرد ماهانه
 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستانگزارش از ترددهای ویرایش شده توسط مدیر
 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستانگزارش از ترددهای ترمینال
 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستانگزارش تردد های مجاز شیفت
 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستانگزارش تردد های مجاز پرسنل
 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستانگزارش از ورود و خروج های غیر مجاز ( ساعات اضافه کاری )
 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستانگزاش از ساعات غذا
 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستانگزارش سوابق کاری
 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستانگزارش وضعیت حضور پرسنل

اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستان استقرار و پیاده سازی اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستان:

نصب دستگاه سخت افزاری جهت جمع آوری اطلاعات پرسنل

اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستان مستند سازی و جمع آوری اطلاعات کاربران اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستان:

در زمان استقرار نرم افزار حضور و غیاب کارشناسان شرکت فرزان کارت آسیا به وسیله سخت افزار ارتباطی که وظیفه شناسایی کاربر را بر عهده دارند (دستگاه های کارتخوان،دستگاه حضور و غیاب) بانک اطلاعاتی از کاربران جهت تعریف در نرم افزار جمع آوری می نمایند.

اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستان نصب و راه اندازی ابتدایی نرم افزار اتوماسیون حضورو غیاب بیمارستان:

 در این مرحله نرم افزار در محیط کاربری سازمان و مشتری نصب و راه اندازی می گردد و به کاربران آموزش لازم جهت کاربری نرم افزار را میدهند تا آنها نیازهای نهایی خود را تهیه نمایند.

اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستان جمع آوری بازخورد و اعمال تغییرات در اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستان:

 در این مرحله کارشناسان شرکت فرزان کارت آسیا در کنار کاربران نرم افزار نیازها و انتظارات نهایی کاربران را تدوین و در نرم افزار سفارشی سازی می نمایند.

اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستان استقرار نهایی اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستان :

 در مرحله پس از سفارشی سازی آموزش های نهایی به انفرادی گروهی به کاربران داده می شود و با حصول اطمینان از رضایت مشتری نرم افزار تحویل نهایی می گردد.

اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستانمزایا اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستان:

 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستانکاهش هزینه
 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستانمحاسبه سریع کارکرد به صورت اتوماتیک در کوتاهترین زمان
 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستانترتیب دهی به امور پرسنلی و ساعات کاری
 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستاندسترسی سریع به تمامی گزارشات در صورت لزوم
 • اتوماسیون حضور و غیاب بیمارستاندسترسی به تمامی اطلاعات پرسنل در هر ساعت از شبانه روز


نظرات بینندگان

هنوز نظری ثبت نگردیده است. شما اولین نفری باشید که نظر می دهید

ضمن تشکر از شما، نظر شما با موفقیت ثبت شد. بعد از تایید همکاران نظر شما قابل مشاهده خواهد بود.
ارسال پیام شما با مشکلی مواجه شده است، لطفا بعدا تلاش نمایید