• وضعیت کالا: موجود

سیستم پارکینگ تشخیص پلاک قابل استفاده در تمامی پارکینگ ها می باشد. سیستم پارکینگ تشخیص پلاک با استفاده از دوربین اقدام به ثبت تردد خودروها می نماید .

سیستم پارکینگ تشخیص پلاک سیستم پارکینگ تشخیص پلاک

نرم افزار سیستم پارکینگ تشخیص پلاک، قابل استفاده در تمامی پارکینگ ها از جمله پارکینگ های عمومی، پارکینگ های طبقاتی، پارکینگ های خصوصی و اداری می باشد. نرم افزارپارکینگ تشخیص پلاکبا استفاده از دوربین پلاک خوان که در قسمت ورودی پارکینگ نصب می گردد ، اقدام به عکسبرداری از خودروهای در حال ورود و یا خروج از پارکینگ نموده با تشخیص شماره پلاک اقدام به ثبت تردد خودرو در بانک اطلاعاتی خود می نماید .

سیستم پارکینگ تشخیص پلاک قابلیت های سیستم پارکینگ تشخیص پلاک

 • سیستم پارکینگ تشخیص پلاکسیستم پارکینگ تشخیص پلاک ورود و خروج خودروها رو با استفاده از پلاک خودرو انجام می دهد.
 • سیستم پارکینگ تشخیص پلاکمدیریت پارکینگ و حفاظت تصویری با استفاده از دوربین های مدار بسته
 • سیستم پارکینگ تشخیص پلاکشناسایی خودرو با استفاده از عکس برداری توسط نرم افزار سیستم پارکینگ تشخیص پلاک
 • سیستم پارکینگ تشخیص پلاکقابلیت اتصال به سیستم مدیریت نگهبانی و گشت به منظور نگهبانان محوطه پارکینگ
 • سیستم پارکینگ تشخیص پلاکتعریف کاربران استفاده کننده از نرم افزار مدیریت پارکینگ با سطوح دسترسی مختلف
 • سیستم پارکینگ تشخیص پلاککاهش زمان توقف خودروها
 • سیستم پارکینگ تشخیص پلاکتعریف انواع تعرفه هزینه توقف پارکینگ های مختلف
 • سیستم پارکینگ تشخیص پلاکمحاسبه خودکار هزینه پارکینگ با توجه به تعرفه
 • سیستم پارکینگ تشخیص پلاکقابلیت اتصال به انواع راهبند و یا گیت های ورود و خروج و یا دربهای برقی
 • سیستم پارکینگ تشخیص پلاکثبت ورود و خروج هر خودرو
 • سیستم پارکینگ تشخیص پلاکصدور کارت المثنی برای هر خودرو
 • سیستم پارکینگ تشخیص پلاکتعریف انواع خودرو
 • سیستم پارکینگ تشخیص پلاکنمایش تعداد عکس ها و خودروهای رد شده
 • سیستم پارکینگ تشخیص پلاکتعریف انواع گیت (ورودی- خروجی- اضطراری)
 • سیستم پارکینگ تشخیص پلاکتعریف کاربران مجاز برای هر گیت
 • سیستم پارکینگ تشخیص پلاکگزارش مبالغ دریافتی پارکینگ
 • سیستم پارکینگ تشخیص پلاکگزارش ورود و خروج خودروها
 • سیستم پارکینگ تشخیص پلاکگزارش ورود و خروج توسط هر کارت
 • سیستم پارکینگ تشخیص پلاکگزارش فعالیت های پرسنل
 • سیستم پارکینگ تشخیص پلاکپشتیبانی و Backup  خودکار از نرم افزار تشخیص پلاک


نظرات بینندگان

هنوز نظری ثبت نگردیده است. شما اولین نفری باشید که نظر می دهید

ضمن تشکر از شما، نظر شما با موفقیت ثبت شد. بعد از تایید همکاران نظر شما قابل مشاهده خواهد بود.
ارسال پیام شما با مشکلی مواجه شده است، لطفا بعدا تلاش نمایید